PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR
Universiti Malaysia Kelantan

CARTA FUNGSI PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR


BAHAGIAN PENTADBIRAN (BPt)

 • Mengurus Hal Ehwal Pentadbiran Am, Kewangan, Sumber Manusia, Sistem Pengurusan Kualiti 3PI & Pengurusan Kenderaan Rasmi Universiti

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK (BPP)

 • Merancang Pembinaan Baharu
 • Mengurus Projek Pembinaan Baharu
 • Mengurus Kerja Kejuruteraan
 • Mengurus Rekod Lukisan
 • Menyediakan Laporan Kemajuan Pembangunan

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN (BPy)

 • Merancang kerja penyelenggaraan infrastruktur Universiti secara berkala;
 • Mengurus dan melaksana kerja pembaikan kerosakan kecil; dan
 • Mengurus dan melaksana kerja pembaikan atau ubah suai dan naik taraf kecil

BAHAGIAN PERKHIDMATAN (BPk)

 • Merancang urusan perkhidmatan & aset 3PI serta perolehan kerja, perkhidmatan, bekalan (RM 20,000.01 dan keatas) & kontrak (sewa/beli ruang/bangunan)
 • Mengurus teknikal dan logistik, permohonan ruang Universiti, aset alih dan inventori 3PI, pentadbiran kontrak pembersihan bangunan dan kawasan Universiti;
 • Mengurus pentadbiran kontrak kerja, perkhidmatan dan bekalan.

BAHAGIAN TEKNIKAL KAMPUS JELI (BTKJ)

 • Membantu dalam pengurusan pembangunan, kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan kerosakan dan pengurusan teknikal, logistik serta urusan kerja perkhidmatan di UMK Kampus Jeli

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.