PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR
Universiti Malaysia Kelantan

Repository Forms


# FORMS DOWNLOAD
1 02_DWIBAHASA BORANG PEMERIKSAAN AWAL DAN AKHIR KENDERAAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN -  BORANG PEMERIKSAAN AWAL DAN AKHIR KENDERAAN

DOWNLOAD
2 01_DWIBAHASA BORANG ARAHAN PELANGGARAN HAD LAJU

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG ARAHAN PELANGGARAN HAD LAJU

DOWNLOAD
3 03_DWIBAHASA BORANG TAMPAL RESIT BAHAN API

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG TAMPAL RESIT BAHAN API

DOWNLOAD
4 04_DWIBAHASA PERMOHONAN PENYELENGGARAAN DAN LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN - PERMOHONAN PENYELENGGARAAN DAN LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN

DOWNLOAD
5 05_BORANG PERMOHONAN BAS INTERKAMPUS

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG PERMOHONAN BAS INTERKAMPUS

DOWNLOAD
6 07_DWIBAHASA BORANG SENARAI SEMAK BAN & KAW

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG SENARAI SEMAK BAN & KAW

DOWNLOAD
7 08_DWIBAHASA BORANG DAFTAR STOK BEKALAN TEKNIKAL

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG DAFTAR STOK BEKALAN TEKNIKAL

DOWNLOAD
8 09_DWIBAHASA BORANG PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN

DOWNLOAD
9 10_DWIBAHASA BORANG PENOLAKAN BARANG-BARANG

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG PENOLAKAN BARANG-BARANG

DOWNLOAD
10 19_DWIBAHASA BORANG SITE VALUATION

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - BORANG SITE VALUATION

DOWNLOAD
11 01_BORANG KEPERLUAN KENDERAAN BAGI PROGRAM RASMI UNIVERSITI PINDAAN 2_2022

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG KEPERLUAN KENDERAAN BAGI PROGRAM RASMI UNIVERSITI PINDAAN 2_2022

DOWNLOAD
12 11_DWIBAHASA BORANG SENARAI SEMAK P&P

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG SENARAI SEMAK P&P

DOWNLOAD
13 13_DWIBAHASA SENARAI SEMAK BANGUNAN

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA SENARAI SEMAK BANGUNAN

DOWNLOAD
14 12_DWIBAHASA BORANG TERIMAAN BARANG-BARANG

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG TERIMAAN BARANG-BARANG

DOWNLOAD
15 21_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN KERJA ATAU SAMBUNG KERJA DALAM PKP

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN KERJA ATAU SAMBUNG KERJA DALAM PKP

DOWNLOAD
16 20_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PROJEK 3PI

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PROJEK 3PI

DOWNLOAD
17 22_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN KERJA DI LUAR WAKTU PEJABAT

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN KERJA DI LUAR WAKTU PEJABAT

DOWNLOAD
18 23_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN RUANG

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN RUANG

DOWNLOAD
19 24_DWIBAHASA BORANG PENILAIAN PRESTASI KONTRAKTOR

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PENILAIAN PRESTASI KONTRAKTOR

DOWNLOAD
20 27_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN RUANG

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN RUANG

DOWNLOAD
21 25_DWIBAHASA BORANG AKUAN PENERIMAAN ASET

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG AKUAN PENERIMAAN ASET

DOWNLOAD
22 26_DWIBAHASA BORANG PENYEWAAN RUANG

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PENYEWAAN RUANG

DOWNLOAD
23 28_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN PERABOT BERPUSAT

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN PERABOT BERPUSAT

DOWNLOAD
24 29_DWIBAHASA BORANG PEMERIKSAAN TEKNIKAL UNTUK PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PEMERIKSAAN TEKNIKAL UNTUK PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

DOWNLOAD
25 30_DWIBAHASA BORANG LAPORAN SIASATAN RUANG UNIVERSITI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG LAPORAN SIASATAN RUANG UNIVERSITI

DOWNLOAD
26 31_DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PERALATAN DAN TEKNIKAL

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - DWIBAHASA BORANG PERMOHONAN PERALATAN DAN TEKNIKAL

DOWNLOAD
27 16_DWIBAHASA SENARAI SEMAK P&P

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA SENARAI SEMAK P&P

DOWNLOAD
28 14_DWIBAHASA SENARAI SEMAK BAYARAN INTERIM

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA SENARAI SEMAK BAYARAN INTERIM

DOWNLOAD
29 15_DWIBAHASA BORANG SEMAK BAYARAN PEMBELIAN TERUS

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA BORANG SEMAK BAYARAN PEMBELIAN TERUS

DOWNLOAD
30 17_DWIBAHASA SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA

DOWNLOAD
31 18_DWIBAHASA SIJIL SIAP KERJA

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - DWIBAHASA SIJIL SIAP KERJA

DOWNLOAD

NEWSLETTER

Subscribe and get the latest news and useful tips, advice and best offer.