PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR
Universiti Malaysia Kelantan

Maintainance- 80% penyelenggaraan berkala dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan

- 80% kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil dapat diselesaikan dalam tempoh masa empat belas (14) hari bekerja.

NEWSLETTER

Subscribe and get the latest news and useful tips, advice and best offer.