PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR
Universiti Malaysia Kelantan

Repositori Borang


# BORANG MUAT TURUN
1 BORANG PEMERIKSAAN AWAL DAN AKHIR KENDERAAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG PEMERIKSAAN AWAL DAN AKHIR KENDERAAN

MUAT TURUN
2 BORANG TAMPAL RESIT BAHAN API

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG TAMPAL RESIT BAHAN API

MUAT TURUN
3 BORANG ARAHAN PELANGGARAN HAD LAJU

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG ARAHAN PELANGGARAN HAD LAJU

MUAT TURUN
4 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN DAN LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN -PERMOHONAN PENYELENGGARAAN DAN LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN

MUAT TURUN
5 BORANG PERMOHONAN BAS INTERKAMPUS

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG PERMOHONAN BAS INTERKAMPUS

MUAT TURUN
6 BORANG KEPERLUAN KENDERAAN BAGI PROGRAM RASMI UNIVERSITI

BAHAGIAN PENTADBIRAN - BORANG KEPERLUAN KENDERAAN BAGI PROGRAM RASMI UNIVERSITI

MUAT TURUN
7 BORANG SENARAI SEMAK BAN & KAW

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - BORANG SENARAI SEMAK BAN & KAW

MUAT TURUN
8 BORANG DAFTAR STOK BEKALAN TEKNIKAL

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - BORANG DAFTAR STOK BEKALAN TEKNIKAL

MUAT TURUN
9 BORANG PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN

BAHAGIANA PENYELENGGARAAN - BORANG PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN

MUAT TURUN
10 BORANG PENOLAKAN BARANG-BARANG

BAHAGIAN  PENYELENGGARAAN - BORANG PENOLAKAN BARANG-BARANG

MUAT TURUN
11 BORANG SENARAI SEMAK P&P

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - BORANG SENARAI SEMAK P&P

MUAT TURUN
12 BORANG TERIMAAN BARANG-BARANG

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - BORANG TERIMAAN BARANG-BARANG

MUAT TURUN
13 SENARAI SEMAK BANGUNAN

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - SENARAI SEMAK BANGUNAN

MUAT TURUN
14 SENARAI SEMAK BAYARAN INTERIM

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - SENARAI SEMAK BAYARAN INTERIM

MUAT TURUN
15 BORANG SEMAK BAYARAN PEMBELIAN TERUS

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - BORANG SEMAK BAYARAN PEMBELIAN TERUS

MUAT TURUN
16 SENARAI SEMAK P&P

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - SENARAI SEMAK P&P

MUAT TURUN
17 SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA-SEBUTHARGA

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA-SEBUTHARGA

MUAT TURUN
18 SIJIL SIAP KERJA

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN - SIJIL SIAP KERJA

MUAT TURUN
19 BORANG PEMERIKSAAN KEMAJUAN DI TAPAK BINA
BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - BORANG PEMERIKSAAN KEMAJUAN DI TAPAK BINA
MUAT TURUN
20 BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN RUANG

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN RUANG

MUAT TURUN
21 BORANG PERMOHONAN PROJEK 3PI

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK - BORANG PERMOHONAN PROJEK 3PI

MUAT TURUN
22 BORANG PENILAIAN PRESTASI KONTRAKTOR

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PENILAIAN PRESTASI KONTRAKTOR

MUAT TURUN
23 BORANG AKUAN PENERIMAAN ASET

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG AKUAN PENERIMAAN ASET

MUAT TURUN
24 BORANG PENYEWAAN RUANG

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PENYEWAAN RUANG

MUAT TURUN
25 BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN RUANG

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN RUANG

MUAT TURUN
26 BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN PERABOT BERPUSAT

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN PERABOT BERPUSAT

MUAT TURUN
27 BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN RUANG

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PERMOHONAN PERUBAHAN RUANG

MUAT TURUN
28 BORANG PEMERIKSAAN TEKNIKAL UNTUK PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PEMERIKSAAN TEKNIKAL UNTUK PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

MUAT TURUN
29 BORANG LAPORAN SIASATAN RUANG UNIVERSITI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG LAPORAN SIASATAN RUANG UNIVERSITI

MUAT TURUN
30 BORANG PERMOHONAN PERALATAN DAN TEKNIKAL

BAHAGIAN PERKHIDMATAN - BORANG PERMOHONAN PERALATAN DAN TEKNIKAL

MUAT TURUN

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.