PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR
Universiti Malaysia Kelantan

Penyediaan Dokumen Bayaran- Empat belas (14) hari bekerja bagi penyediaan dokumen bayaran bil dan tuntutan dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.