PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR
Universiti Malaysia Kelantan

Visi


Untuk menjadi sebuah jabatan teknikal yang berwibawa dalam pengurusan pembangunan, penyelenggaraan, dan perkhidmatan infrastruktur serta aset Universiti.

Misi


Untuk menyediakan keperluan infrastruktur dan perkhidmatan asas selaras dengan Visi dan Misi Universiti.

Objektif


  1. Untuk mengurus projek pembangunan infrastruktur yang cekap dan berkesan;
  2. Untuk memastikan penyelenggaraan infrastruktur dilaksanakan secara sistematik; dan
  3. Untuk menyediakan perkhidmatan kemudahan infrastruktur universiti yang menepati keperluan pelanggan.

 

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.