FUNGSI                                                  

          UNIT PERKHIDMATAN DAN ASET          

 ♦ Pengurusan Aset
♦ Pengurusan Majlis
♦ Pengurusan Ruang
♦ Pengurusan Sisa Berjadual
♦ Pengurusan Projek “Non Fizikal”
♦ Pengurusan Penyewaan Ruang Dalaman Universiti
♦ Pengurusan Pencucian Bangunan, Pembersihan Kawasan dan Penyelenggaraan Landskap

          UNIT PEROLEHAN DAN KONTRAK          

♦ Pentadbiran Kontrak
♦ Pengurusan Perolehan
♦ Pengurusan Penyewaan Ruang
♦ Pengurusan Kontrak dan Perjanjian

 

                   PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN                    

          UNIT PERKHIDMATAN DAN ASET          

1. Mengurus dan menyelaras permohonan penggunaan dan perubahan ruang 
2. Menguruskan perjanjian penyewaan ruang dalaman Universiti kepada pihak luar 
3. Menguruskan permohonan projek pembangunan non-fizikal dibawah Rancangan Malaysia 
4. Mengurus dan menyediakan dokumen rekabentuk dan pembekalan perabot dibawah pembelian terus 
 5. Menguruskan proses lanjutan Kontrak Penyelenggaraan Landskap, Permbersihan dan Pencucian Bangunan & Kawasan
6. Menyelaras dan mengemaskini pelan induk Universiti serta segala aspek teknikal bagi hal ehwal berkaitan tanah kegunaan Universiti 
 7. Mengurus dan menyelaras rekod dan dokumen teknikal aset dan aset alih PTj berkaitan selaras dengan peraturan dan pekeliling
 8. Menguruskan keperluan teknikal bagi penyediaan tempat dan sistem audio yang dipohon oleh Fakulti/Jabatan/Pemohon 
 9. Mengurus dan menyelaras perkhidmatan pembersihan dan pencucian bangunan di dalam kawasan Universiti
10. Mengurus dan menyelaras perkhidmatan penyelengaraan landskap dan pembersihan kawasan Universiti
 11. Menguruskan dan menyelaras perkhidmatan melupus sisa berjadual dan sisa-sisa klinikal/ biologikal

          UNIT PEROLEHAN DAN KONTRAK          

1. Menguruskan proses penyediaan tender secara terbuka
2. Menguruskan penyediaan Dokumen Kontrak dan Perjanjian
3. Menguruskan penyediaan Surat Setuju Terima sebutharga dan tender
4. Menguruskan permohonan Perubahan Kerja untuk Sebutharga dan Tender
5. Menguruskan penyediaan Dokumen Perjanjian Penyewaan Ruang luar Universiti
6. Menguruskan Proses Bayaran Interim Projek Perolehan Kerja Bernilai RM 500,001.00 dan ke atas 
 7. Menguruskan Permohonan Pembelian Bangunan Menggunakan Sumber Peruntukan Geran Kerajaan
8. Menguruskan pelantikan perunding projek fizikal melalui Lantikan Terus Beserta Kos Siling (LTBKS)
9. Menguruskan Permohonan Pelanjutan Penyewaan Bangunan Bagi Tujuan Ruang Pejabat Dan Penginapan Pelajar Menggunakan Sumber Peruntukan Sumber Dalaman 
10. Menguruskan Permohonan Penyewaan Bangunan Bagi Tujuan Ruang Pejabat Dan Penginapan Pelajar Menggunakan Sumber Peruntukan Geran Kerajaan 
11. Menguruskan lantikan kontraktor dan pembekal bagi sebutharga bernilai RM 1,000.00 – RM 20,000.00 
12. Menguruskan proses penyediaan sebutharga terbuka bernilai RM 20,001.00 – RM 500,000.00
 13. Menguruskan Semakan Insurans, Bon Bayaran Pendahuluan dan Bon Pelaksanaan
14. Menguruskan penyediaan laporan penilaian sebutharga dan tender kerja 
15. Menguruskan permohonan anggaran projek sebutharga dan tender
 16. Mengurusan perlanjutan tempoh perkhidmatan perunding