FUNGSI                                                  

♦ Menguruskan pengoperasian Sistem Bekalan Air dan Elektrik Universiti
♦ Merancang kerja dan perbelanjaan penyelenggaraan Infrastruktur Universiti
♦ Mengurus dan melaksana kerja pembaikan kerosakan dan kerja penyelenggaraan berkala
♦ Memantau aktiviti  penyelenggaraan infrastruktur UMK Bachok dan Kampus Kota
♦ Mengurus dan melaksana kerja ubah suai dan naik taraf kecil Infrastruktur

 

                    PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN                     

1. Penyelenggaraan fasiliti bangunan dan infrastruktur Awam, Elektrik & Mekanikal di UMK Bachok dan Kampus Kota melalui:
       ♦ Pemeriksaan berkala  
     ♦ Perkhidmatan kontrak
      ♦ Pembaikan kerosakan berdasarkan laporan aduan

2. Memastikan dokumen pembayaran Utiliti (Bekalan Air, Elektrik dan Pembetungan Kumbahan) bulanan UMK Bachok dan Kampus Kota diproses dan diserah kepada Bahagian Pentadbiran untuk proses selanjutnya dalam tempoh yang ditetapkan

3. Pemeriksaan infrastruktur ruang P&P di UMK Bachok dan Kampus Kota melalui lawatan tapak bersama pihak pengguna dan pelaporan di dalam Mesyuarat Pengurusan 3PI

4. Menyediakan reka bentuk bagi kerja ubahsuai dan naiktaraf kecil Infrastruktur untuk tujuan pelantikan kontraktor termasuk pengurusan projek keseluruhanya

5. Menyediakan laporan bulanan penyelenggaraan Infrastruktur UMK Bachok dan Kampus Kota